Novosti

JAVNI POZIV: Prijavite film za Oktavijana

Hrvatsko društvo filmskih kritičara po 30. put organizira dodjelu nagrade Oktavijan. Od 2019. godine HDFK je odlučilo da će nagrade dodjeljivati samostalno kako bi se osigurala veća medijska vidljivost nagrađenim filmovima, ali i aktivnostima Društva kao takvog. Nagrada Oktavijan jedina više →