Čitanka, Kritika

Medena zemlja

»Tamo gdje vječno sunce sja…« tamo je – zemlja Meda! Dakle, negdje na sjeveru zemlje koja se danas službeno nazivlje Sjevernom Makedonijom, dešava se »život«. više →