ČLAN

Adnana Jukić objavljuje pod imenom Ada Jukić.  Rođena 25. 11. 1954. u Brčkom, BiH. U Zagrebu je završila osnovnu školu, V gimnaziju, studij ekonomije i  povijesti umjetnosti kao B predmet te apsolvirala sociologiju. Radila  je u području elektroindustrije i  energetike. Piše o filmu, kazalištu i likovnim sadržajima te društvenim pojavama. Desetak godina vodila je rubriku Jezik filma u Modroj lasti.  Jedan je od osnivača Udruge za artikulaciju nekonvencionalnog pristupa kulturi i komunikaciji ARTIKUL. Filmske kritike objavljuje na Portalu o filmu i bliskim područjima  FILM-MAG.NET.

Uskoro opširnije...