IN MEMORIAM

Ante Peterlić (Kaštel Novi, 1936 – Zagreb, 2007). Gimnaziju je završio 1954. u Šibeniku. Diplomirao je 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu anglistiku i jugoslavistiku. Apsolvirao je režiju na Kazališnoj akademiji u Zagrebu.

Od 1959. bavi se filmskom publicistikom i teorijom filma. Također djeluje u profesionalnoj filmskoj produkciji kao pomoćnik redatelja (Mate Relje, Frane Vodopivca, Obrada Gluščevića i Krste Papića) te kao dramaturg (Zora film, 1961-1963). Režirao je cjelovečernji igrani film Slučajni život (1968).

Od 1966. honorarni je predavač (najprije teorije, zatim povijesti filma) na današnjoj Akademiji dramske umjetnosti. Od 1966. radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu: na Odsjeku za komparativnu književnost, Katedri za teatrologiju i filmologiju, predaje teoriju i povijest filma.

Doktorirao je 1974. godine, a od 1984. redovni je profesor. Kao stipendist fundacije Fulbright (1975/76) bio je predavač na sveučilištu Harvard.
Objavio je knjige: Pojam i struktura filmskog vremena (1976, Zagreb: Školska knjiga), Osnove teorije filma (1977, Zagreb: Filmoteka 16; 2. prerađeno i prošireno izdanje 1982, Zagreb: Filmoteka 16; treće izdanje 2000. i četvrto 2001, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada), Ogledi o devet autora (1983, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost), Oktavijan Miletić (s Vjekoslavom Majcenom; 2000, Zagreb: Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka), Filmska enciklopedija JLZ Miroslav Krleža (glavni urednik, vol. I: 1986; vol. II: 1990, Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža”, Studije o devet filmova (2002, Zagreb: Hrvatski filmski savez), Déjà-vu (2005, Zagreb: Matica hrvatska), Povijest filma: rano i klasično razdoblje (2008, Zagreb: Hrvatski filmski savez; drugo izdanje 2009), Filmska čitanka: žanrovi, autori, glumci (Zagreb: HFS, 2010) i Iz povijesti hrvatske filmologije i filma (Zagreb: Leykam Internationa, 2012).

Dobitnik je nagrade Društva hrvatskih filmskih radnika, godišnje nagrade „Bartol Kašić“ te nagrada za životno djelo: „Vladimir Vuković“ Hrvatskog društva filmskih kritičara, Nagrade grada Zagreba i nagrade „Vladimir Nazor”.

Uskoro opširnije...