ČLAN

Krešimir Košutić (Zagreb, 16. 3. 1976); svršio je IX. gimnaziju (smjer ekonomski), a 2018. diplomirao je na preddiplomskom studiju komparativne književnosti i lingvistike. Trenutno je na istom diplomskom studiju. Od 2000. piše filmske kritike i eseje, a do sada je tekstove o filmu objavljivao u Hrvatskom filmskom ljetopisu, u časopisima za kulturu Zarez i Vijenac, na internetskom portalu Kulturpunkt,  dnevnim novinama (Vjesnik) i na radiju (HR 3. program), te je kao vanjski suradnik radio na Hrvatskoj televiziji u emisiji Savršeni svijet gdje je pisao priloge o filmu.

Urednik je Hrvatskoga filmskoga ljetopisa za filmske kritike i festivale i revije od 2008. godine, kao i aktivni član Hrvatskoga društva filmskih kritičara. Sudjelovao i u projektu Opće enciklopedije u 20 knjiga tvrtke Pro Leksis (gdje je pisao filmske i glazbene natuknice) te u različitim žirijima filmskih festivala i selekcija.

Uskoro opširnije...