ČLAN

Diplomirao računarstvo na Fakultetu elektronike i računarstva u Zagrebu, filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te magistrirao filozofiju na Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU) u Budimpešti i slavistiku na Sveučilištu u Chicagu. Trenutno na doktorskom studiju iz filmologije. Dobitnik diplome Vladimir Vuković za najboljeg novog filmskog kritičara u 2009.

Uskoro opširnije...