ČLAN

Tatjana Jukić je redovita profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavila je niz članaka o književnosti 19. i 20. stoljeća, filmu, psihoanalizi i književnoj teoriji. Autorica je knjiga Zazor, nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću (2002) i Revolucija i melankolija. Granice pamćenja hrvatske književnosti (2011). Vodi znanstvenoistraživački projekt “Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska”.

Uskoro opširnije...