ČLAN

Tomislav Šakić (Zagreb, 1979), diplomirao komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2003), gdje je polazio poslijediplomski studij književnosti i 2012. doktorirao u području humanističkih znanosti (polje znanosti o umjetnosti, grana filmologije). Od 2004. zaposlen u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, od 2012. u statusu leksikografa; od 2012. u naslovnom zvanju znanstvenoga suradnika, a od 2015. u naslovnom zvanju docenta.

Član uredništva Hrvatske književne enciklopedije i Filmskog enciklopedijskog rječnika te urednik Leksikona Antuna Gustava Matoša. Kao predavač povijest hrvatskoga filma surađivao na Hrvatskom seminaru za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole, Školi medijske kulture “Dr. Ante Peterlić”, Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik (Croaticum) Filozofskog fakulteta u Zagrebu i na Odsjeku za kroatologiju Hrvatskih studija. Izvršni urednik Hrvatskog filmskog ljetopisa od 2005. do 2012, od 2012. član uredništva. Bio je član Vijeća Hrvatskog društva filmskih kritičara (2007-11); član je FIPRESCI-ja (Svjetske federacije filmskih kritičara i novinara) i FEDEORE (Federacije filmskih kritičara Europe i Mediterana). Koautor knjige Hrvatski filmski redatelji I. (Hrvatsko društvo filmskih kritičara i Hrvatski filmski savez, 2009).