Hrvatski filmski redatelji I.

27.3.2017

Tomislav Čegir – Joško Marušić – Tomislav Šakić
HRVATSKI FILMSKI REDATELJI I.

Hrvatsko društvo filmskih kritičara, Hrvatski filmski savez, Zagreb: 2009
137 str., ilustr.
ISBN 978-953-7033-27-9
Uvodna bilješka: Zlatko Vidačković

Proizašla iz istoimenog feljtona Vijenca, u kojem su trojica autora naizmjence i u nastavcima tijekom duljeg razdoblja objavljivali eseje o hrvatski filmskim redateljima, knjiga je zamišljena kao prvi dio izdavačkog projekta koji bi obuhvatio sve važnije hrvatske filmske autore do naših dana na polju igranog filma, dokumentaristike i animacije. U prvoj knjizi, o njihovim dokumentarnim opusima piše Tomislav Čegir, o igranofilmskim Tomislav Šakić, a o animatorima Joško Marušić. Eseji obuhvaćaju autore iz ranih razdoblja prijeratne i poslijeratne kinematografije – od S. Tagatza, A. Gerasimova, D. Chloupeka, J. Ivakića i O. Miletića do M. Katića, W. Neugebauera, B. Marjanovića, F. Hažnekovića, B. Belana, Š. Šimatovića, R. Sremca, N. Tanhofera, V. Mimice, V. Kristla i drugih.